Organisatie en Nieuws

Het DoorGeefLuik valt – net als het Wereldhuis – onder de Stichting Houten Ontmoet. Deze stichting – gesteund door een aantal religieuze organisaties in Houten – heeft als missie “dat er tussen bezoekers, aanbieders van activiteiten en buurtbewoners, ontmoetingen plaatsvinden die bijdragen aan zingeving en doorbreking van sociaal isolement. Bezoekers en medewerkers worden gerespecteerd om wie zij zijn, ongeacht afkomst, kleur of geloof“.
De Stichting Houten Ontmoet is een ‘goedgekeurd goed doel’ (ANBI), waardoor donaties een aftrekpost zijn voor de inkomstenbelasting.

Wilt u een donatie doen aan het DoorGeefLuik? Dat kan! Hieronder ziet u de bankgegevens.

IBAN NL63 INGB 0006 7919 90
t.n.v. Stichting Houten Ontmoet
o.v.v. DoorGeefLuik Houten